Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Công văn 1517/SYT-KHNVTC V/v bổ sung số đăng ký thuốc trúng thầu thuộc gói thầu số 1 năm 2020 (công ty Việt Đức) 
22/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: CV 1517 bo sung SDK thau.pdf
 
Liên kết website