Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Sao y 1842/SY-SYT Về việc sao y công văn của Bộ Y tế triển khai Lời hiệu triệu của Bộ Trưởng về PC dịch Covid-19 
13/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - SY 1842 CV 3191 BYT.pdf 
    - Loi-hieu-trieu-cua-BT-11.5.21.pdf
 
Liên kết website