Tìm kiếm Văn bản pháp Luật
Năm ban hành: 
Loại văn bản: 
Cơ quan ban hành: 
Lĩnh vực: 
Tìm kiếm nâng cao
Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
33/2019/TT-BYT 26/12/2019 Thông tư 33/2019/TT-BYT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
2024/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định 2024/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án ban hành khung giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại theo mô hình cụm tại Trung tâm y tế Ninh Sơn
2024/QĐ-UBND 18/12/2019 Quyết định 2024/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án ban hành khung giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn nguy hại theo mô hình cụm tại Trung tâm y tế Ninh Sơn
26/CT-TTg 25/11/2019 Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 25/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
4413/QĐ-BYT 26/09/2019 Quyết định 4413/QĐ-BYT ban hành tiêu chí phòng xét nghiệm vi sinh tham chiếu quốc giá về kháng kháng sinh
4369/QĐ-BYT 23/09/2019 Quyết định 4369/QĐ-BYT ban hành quy định về nội dung và thời gian kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm
4244/QĐ-BYT 17/09/2019 Quyết định 4244/QĐ-BYT ban hành danh mục 36 sinh phẩm chẩn đoán invitro đươc cấp sổ đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 02
24/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng phụ gia thực phẩm
25/2019/TT-BYT 30/08/2019 Thông tư 25/2019/TT-BYT quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế
17/2019/TT-BYT 17/07/2019 Thông tư 17/2019/TT-BYT hướng dẫn giám sát và đáp ứng cới bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm
Liên kết website