Trường Trung cấp Y tế
Trường Trung cấp Y tế
Trường Trung cấp Y tế 
30/11/2012 
 

         Thành lập: 12/7/2010. (Theo quyết định số 1429/QĐ – UBND ngày 12/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh)

          Với công tác chuyên môn:

          - Tổ chức tuyển sinh, đào tạo cán bộ y tế theo chỉ tiêu của tỉnh, các chương trình, dự án triển khai tại tỉnh; 

          - Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ. nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với sử dụng và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, bổ sung nguồn lực cho nhà trường;

          - Thực hiện các dịch vụ khoa học-kỹ thuật, sản xuất kinh doanh theo qui định của pháp luật;

          - Liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, hợp tác với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hóa, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học của nước ngoài theo qui định.

Biên chế hiện có của đơn vị là 23 người.

Ban Giám hiệu:

Bác sỹ Trà Sanh – Hiệu trưởng. ĐT: 0918304029

Bác sỹ  Thái Phương Phiên – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Phó hiệu trưởng kiêm nhiệm. ĐT 0913709978                                                                        

Các phòng chức năng:

- Phòng Kế hoạch

- Phòng Đào tạo

Địa chỉ cơ quan: 01 đường 21/ 8, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Số điện thoại: 068.3922505.

Fax: 068.3922708.

Email: tcytninhthuan@gmail.com

 

 Bác sỹ Trà Sanh – Hiệu trưởng

 

 Bác sỹ  Thái Phương Phiên– Phó Giám đốc Bệnh viện tỉnh kiêm nhiệm Phó hiệu trưởng

 

 Tập thể Trường Trung cấp y tế

 

     BS Trà Sanh-Hiệu trưởng Trường Trung cấp y tế khai giảng lớp cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số

 
Liên kết website