Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 15 (Từ ngày 09/4 đến ngày 15/4/2021) 
16/04/2021 
 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

1

1

1

0

0

0

0

3

CD

58

23

27

8

0

2

5

123

Tay chân miệng

TT

0

1

3

0

0

0

2

6

CD

8

7

24

6

0

1

2

48

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

0

3

0

0

3

CD

2

3

2

5

20

0

1

33

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

0

0

0

0

2

2. Cập nhật ca bệnh xã/phường:

Huyện/TP

Sốt xuất huyết

TCM

Thủy Đậu

Phan Rang

Thành Hải 01 ca

 

 

Ninh Phước

An Hải 01 ca

Phước Dân 01 ca

 

Ninh Hải

Khánh Hải 01 ca

Nhơn Hải 01 ca
Hộ Hải 02 ca

 

Ninh Sơn

 

 

 

Bác Ái

 

 

Phước Đại 03 ca

Thuận Bắc

 

 

 

Thuận Nam

 

Phước Minh 02 ca

 

3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

1

0

0

0

0

0

0

3

0

0

4

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

884

249

828

341

112

132

210

3576

105

260

6697

CD

884

249

828

341

112

132

210

3586

105

262

6709 
Liên kết website