Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh tuần thứ 12 (Từ ngày 19/3 đến ngày 25/3/2021) 
26/03/2021 
 

 

1. Tình hình dịch bệnh:

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

1

0

1

0

0

0

0

2

CD

55

20

22

6

0

2

4

109

Tay chân miệng

TT

0

0

1

0

0

0

0

1

CD

5

4

16

6

0

0

0

31

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

1

1

0

0

0

0

0

2

CD

2

3

2

4

1

0

1

13

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

0

0

0

0

2

2. Số ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng:

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

9

2

0

0

0

0

0

11

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

1

0

0

0

1

3. Bảng so sách tình hình dịch bệnh trong tuần

Loại bệnh

Tuần

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

Tuần 12

1

0

1

0

0

0

0

2

Tuần 11

3

0

0

0

0

1

1

5

TCM

Tuần 12

0

0

1

0

0

0

0

1

Tuần 11

1

0

1

0

0

0

0

2

SR

Tuần 12

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 11

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

Tuần 12

1

1

0

0

0

0

0

2

Tuần 11

0

0

0

0

0

0

0

0

Quai bị

Tuần 12

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 11

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB Nghi Sởi

Tuần 12

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 11

0

0

0

0

0

0

0

0

Sởi

Tuần 12

0

0

0

0

0

0

0

0

Tuần 11

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Bảng so sách cùng kỳ dịch bệnh từ đầu năm đến nay:

Loại bệnh

Tính đến tuần 12 năm 2021

Tính đến tuần 12 năm 2020

So sánh cùng kỳ (%)

SXH

109

105

Tăng 3,8

TCM

31

16

Tăng 93,8

Sốt rét

1

4

Giảm 75

Thủy đậu

13

60

Giảm 78,3

Quai bị

2

4

Giảm 50

SPB nghi Sởi

1

2

Giảm 50

Sởi

1

0

Tăng 1 ca

5. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

881

249

828

341

112

132

210

3437

100

260

6550

CD

881

249

828

341

112

132

210

3447

100

262

6562 
Liên kết website