Phòng chống dịch bệnh
Phòng chống dịch bệnh
Tình hình dịch bệnh trong tỉnh Tuần 11 (Từ ngày 12/3 đến ngày 18/3/2021)  
19/03/2021 
 

I.Phòng chống dịch:

1. Tình hình dịch bệnh

 

Huyện/TP

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

Sốt xuất huyết

TT

3

0

0

0

0

1

1

5

CD

54

20

21

6

0

2

4

107

Tay chân miệng

TT

1

0

1

0

0

0

0

2

CD

5

4

15

6

0

0

0

30

Sốt rét

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

1

0

0

1

Tả

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thương hàn

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm não VR

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

VMN do NMC

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

SPB nghi Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

1

0

0

0

0

0

0

1

XN(+)

1

0

0

0

0

0

0

1

Sởi

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Cúm  A(H5N1)

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Viêm đường hô hấp cấp tính nặng

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Dại

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

LMC nghi Bại liệt

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

1

0

1

BTNMPS

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

0

0

0

0

0

Thủy đậu

TT

0

0

0

3

0

0

0

3

CD

1

2

2

4

1

0

1

11

Quai bị

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

2

0

0

0

0

0

0

2

     
           2. Số ổ dịch SXH, TCM tính đến ngày 07/01/2021:   

Số ổ dịch

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

Toàn tỉnh

SXH

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

9

2

0

0

0

0

0

11

TCM

TT

0

0

0

0

0

0

0

0

CD

0

0

0

1

0

0

0

1

      3. Lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2

Huyện/Tp

Phan Rang

Ninh Phước

Ninh Hải

Ninh Sơn

Bác Ái

Thuận Bắc

Thuận Nam

CDC

BVT

Viện Pasteur

Toàn tỉnh

TT

0

0

0

1

0

2

0

393

14

0

410

XN(+)

0

0

0

0

0

0

0

10

0

2

12

XN(-)

881

249

828

341

112

132

210

3437

100

260

6550

CD

881

249

828

341

112

132

210

3447

100

262

6562

 

 
Liên kết website