Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Thông báo 1394/TB-SYT Thông báo cơ sở đáp ứng nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc-BV Lao và Bệnh phổi 
13/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 1394 BQ tot thuoc BV Lao.pdf
 
Liên kết website