Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về việc xét nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ngày 23/7/2014. 
06/09/2016 
 

Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA quy định về việc xét nồng độ cồn trong máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ ngày 23/7/2014.

Mời xem chi tiết tại đây:26_2014_TTLT-BYT-BCA_244421.doc

 
Tin đã đưa
(06/04)
(13/01)
(28/12)
(09/06)
(13/08)
(08/08)
(17/06)
(21/05)
(22/04)
(06/12)

Liên kết website