Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 
03/01/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_7_TB-SYT.pdf
    vbdi_8_TB-SYT.pdf
vbdi_9_TB-SYT.pdf
 
Liên kết website