Thông tin nhanh Covid-19
Thông tin nhanh Covid-19
Thông báo khẩn số 09 (2263) liên quan đến các địa điểm có ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
22/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: THÔNG BÁ0 SỐ 9 22-7.pdf 
Liên kết website