Thông tin nhanh Covid-19
Thông tin nhanh Covid-19
Thông báo khẩn số 08 (2248) liên quan đến các địa điểm có ca mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
21/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: THONG BAO KHAN SO 8 2248.pdf 
Liên kết website