Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Thông báo 97/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp BCĐQG về PC dịch Covid-19 
08/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 97 VPCP.pdf
 
Liên kết website