Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Thông báo 2423/TB-SYT về việc đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin tại Phòng khám tư vấn và điều trị dự phòng (BS Khanh) 
02/07/2019 
 
 
Liên kết website