Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Thông báo 1810/TB-SYT Tổ chức đánh giá Chương trình hành động viên chức trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 
12/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 1810 danh gia CTHD.pdf
 
Tin đã đưa
(21/06)
(17/06)
(16/06)
(16/06)
(13/06)
(12/06)
(10/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)

Liên kết website