Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Thông báo 1266/TB-HĐXT kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
10/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 1266 kết quả xét tuyển năm 2020.pdf
 
Liên kết website