Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Thông báo 115/TB-UBND về việc điều chỉnh một số giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tại Công điện số 2878/CĐ-UBND ngày 12/6/2021 của UBND tỉnh 
19/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: TB 115 UBND dieu chinh CĐ 2878.pdf
 
Tin đã đưa
(21/07)
(20/07)
(19/07)
(18/07)
(17/07)
(17/07)
(17/07)
(16/07)
(16/07)
(14/07)

Liên kết website