Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm 
22/06/2015 
 
Mời xem tại đây: vbdi_1841_TB-SYT.pdf
 
Liên kết website