Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông báo đình chỉ lưu hành mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
14/10/2014 
 
Xin mời xem tại đây: vbdi_3314_TB-SYT.pdf
 
Liên kết website