Thông báo
Thông báo
Sở Y tế quyết định số 3964/QĐ-SYT về việc ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Y tế Ninh Thuận 
15/11/2016 
 

Sở Y tế

Quyết định số 3964/QĐ-SYT về việc ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2017 của Sở Y tế Ninh Thuận

Mời xem chi tiết tại đây:vbdi_3964_QD-SYT.PDF

 
Liên kết website