Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Sao y 2233/SY Công văn 7959QLD-KD về báo cáo định kỳ vắc xin đã hết hiệu lực số đăng ký nhưng còn hạn dùng và đang lưu hành trên thị trường 
19/06/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Sao y 2233 cong van 7959 Cuc QLD.pdf
 
Liên kết website