Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Quản lý hoạt động tiêm chủng - an toàn sinh học - hóa chất - chế phẩm diệt côn trùng - diệt khuẩn
Sao y 2232/SY Công văn 7787/QLD-CL về việc hướng dẫn việc thu hồi, tiêu hủy vắc xin 
19/06/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Sao y 2232 cong van 7787 Cuc QLD.pdf
 
Liên kết website