Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Quyết định 6237/QĐ-SYT Ban hành Quy chế làm việc của Sở Y tế Ninh Thuận 
12/01/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây:
SYT 6237.pdf
SYT 6237 QC.pdf
 
Liên kết website