Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
Quyết định 1363/QĐ-BCĐ phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
21/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 1363 phan cong BCD.pdf
 
Tin đã đưa
(11/09)
(07/09)
(01/09)
(19/08)
(17/08)
(13/08)
(13/08)
(10/08)
(06/08)
(03/08)

Liên kết website