Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 83/QĐ-SYT Về việc thành lập Hội đồng tư vấn đấu thầu thuốc tập trung ngành Y tế 
02/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 83 thanh lap HD tu van dau thau.pdf
 
Liên kết website