Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Quyết định 71/QĐ-SYT Ban hành Quy chế thi tuyển chức danh đối với Trưởng, Phó trưởng phòng thuộc Sở và Trưởng, Phó trưởng đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận 
22/02/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QĐ 71 SYT.pdf
 
Liên kết website