Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 510/QĐ-SYT về việc phê duyệt danh sách mặt hàng thuốc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thuộc Gói số 02; Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền năm 2021 
01/09/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: - QĐ 510 phe duyet goi 2.pdf
   - PL Đáp ứng 510_0001.pdf
   - PL KĐU 510_0001.pdf
 
Tin đã đưa
(21/10)
(19/10)
(17/10)
(06/10)
(06/10)
(04/10)
(02/10)
(01/10)
(28/09)
(28/09)

Liên kết website