Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Tổ chức - Cán bộ - Tài chính Y tế
Quyết định 5004/QĐ-SYT Công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2020 của các đơn vị trực thuộc 
26/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây:
SYT 5004.pdf
PL 5004.PDF
 
Liên kết website