Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Quyết định 4364/QĐ-SYT Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức chỉ tiêu năm 2020 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi và Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần trực thuộc Sở Y tế 
16/09/2020 
 
 
Liên kết website