Trường Trung cấp Y tế
Trường Trung cấp Y tế
Quyết định 3323/QĐ-SYT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Y tế trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận 
27/09/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Quyet dinh 3323 quy dinh chuc nang nhiem vu.pdf
 
Liên kết website