Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Quyết định 318, 320, 321/QĐ-SYT phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 1 (thuốc generic), Gói số 3 (vắc xin), Gói số 4 (vị thuốc cổ truyền) 
15/06/2021 
 
 
Liên kết website