Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Quyết định 246/QĐ-SYT Quyết định Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách năm 2021 cho Ban Quản lý Dự án An Ninh Y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng tỉnh Ninh Thuận 
17/05/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: QD 246 cong khai 2021.pdf
 
Tin đã đưa
(21/06)
(21/06)
(17/06)
(16/06)
(13/06)
(12/06)
(10/06)
(07/06)
(04/06)
(01/06)

Liên kết website