Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Ninh Sơn: Nỗ lực kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 
04/12/2017 
 

Thời gian qua, công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) trên địa bàn huyện Ninh Sơn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, mức chênh lệch giới tính không ổn định và tiềm ẩn yếu tố mất cân bằng.

Theo số liệu khảo sát, đánh giá thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn Ninh Sơn, nhìn chung mức chênh lệch giới tính còn cao và chưa ổn định. Cụ thể, năm 2014, số trẻ trai nhiều hơn số trẻ gái 46 trẻ; năm 2015, số trẻ trai nhiều hơn số trẻ gái 81 trẻ; năm 2016, số trẻ trai nhiều hơn số trẻ gái 65 trẻ. Lý giải về điều này, bà Hoàng Thị Hiệp, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Ninh Sơn chia sẻ: Đề án “Can thiệp giảm thiểu MCBGTKS” là nội dung mới trong công tác DS-KHHGĐ, những kiến thức, số liệu, thông tin minh họa rất gần gũi và mang tính “thời sự” nên hoạt động truyền thông rất thu hút người nghe. Tuy nhiên, cũng như các địa phương khác, Ninh Sơn gặp phải những khó khăn về kinh phí dẫn đến những khó khăn trong tổ chức hội nghị, tập huấn ở cơ sở. Chế độ thù lao của cộng tác viên (CTV) thấp, chưa ổn định… khiến CTV dân số ở cơ sở chưa tích cực với công việc của mình. Ngoài ra, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng cao cũng là một trong những nguyên nhân tăng tỷ lệ MCBGTKS cao hơn. Đơn cử như xã Hòa Sơn, theo ước tính, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cuối năm 2016 dao động khoảng 17%. Trung bình mỗi năm số trẻ trai đều nhiều hơn trẻ gái từ 8-9 trẻ. Chị Nguyễn Thị Ái Nhi, cán bộ chuyên trách dân số xã Hòa Sơn cho biết: Từ giữa năm 2016 đến nay, kinh phí cung cấp các phương tiện tránh thai miễn phí cho bà con bị cắt giảm nên nhiều chị em “vỡ kế hoạch” phải sinh con thứ 3 trở lên. Mặt khác, người dân mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ” khi gia đình ổn định đều có nhu cầu sinh thêm con.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác dân số trên địa bàn, thời gian tới, Trung tâm tích cực tham mưu với chính quyền địa phương nhằm tăng cường lãnh đạo đối với công tác DS-KHHGĐ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về dân số, kiểm soát MCBGTKS, tạo sự chuyển biến về nhận thức, tâm lý, tập quán sinh đẻ, để người dân tự giác không sinh con thứ 3 trở lên, không lựa chọn giới tính khi sinh. Làm tốt công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động về công tác dân số từ huyện đến cơ sở. Đội ngũ CTV tham gia tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng như tờ rơi, băng-rôn, tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình, sinh hoạt nhóm nhỏ, lồng ghép nội dung trong buổi sinh hoạt Hội Phụ nữ; thành lập câu lạc bộ vị thành niên-thanh niên, câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ 3; tuyên truyền trên Đài truyền thanh những chuyên đề cụ thể như: Giảm thiểu MCBGTKS, sức khỏe sinh sản vị thành niên–thanh niên… Phát huy và đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người cao tuổi tại các thôn, làng, khu dân cư. Ngoài ra, nhằm động viên đội ngũ CTV, từ nguồn kinh phí của huyện, Trung tâm hỗ trợ thêm 40 ngàn đồng/tháng cho 37 CTV thuộc 18 thôn đặc biệt khó khăn. Đối với người dân khi tự nguyện thực hiện biện pháp triệt sản sẽ được Trung tâm hỗ trợ 200 ngàn đồng/người.

Tin rằng, với những giải pháp cụ thể, thiết thực của cán bộ, đội ngũ CTV dân số, huyện Ninh Sơn từng bước kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số.

Chi cục DSKHHGĐ

 
Tin đã đưa

Liên kết website