Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 41/2020 (Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020) 
06/10/2020 
 

Thứ hai (05/10/2020):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (06/10/2020):

Sáng:

-

08h00 Dự hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2020, tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận

-

(Bs Ngọc)

-

08h00 Dự nghe báo cáo việc triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tại huyện Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (07/10/2020):

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 – 2020, tại Hội trường Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị sơ kết công tác cách ly y tế, tại Phòng họp Sở chỉ huy - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

Thứ năm (08/10/2020):

Cả ngày:

-

07h30 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên do Bộ Quốc phòng tổ chức, tại Sở chỉ huy/Bộ CHQS tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

Thứ sáu (09/10/2020):          

Sáng:

-

08h00 Dự nghe báo cáo việc triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, tại TP.P-TC

-

(Ds Kỳ)

-

09h30 Giao ban tuần, tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website