Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần thứ 12/2021 (Từ ngày 22/3/2021 đến ngày 26/3/2021) 
22/03/2021 
 

Thứ hai (22/3/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Họp Công tác tổ chức Cán bộ, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 tại Phòng họp số 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

14h00 Dự họp Thống nhất phương án chi trả tiền cho nhân viên Bưu điện tỉnh nhận thay hồ sơ giải quyết TTHC của các Sở, ngành, tại phòng họp Sở tài chính

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ ba (23/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương,

Bs Ngọc)

-

08h00 Dự Họp danh mục kêu gọi đầu tư, tại Phòng họp Văn phòng Phát triển Kinh tế

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (24/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

-

15h30 Họp thẩm định xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2020, tại Phòng họp số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Chương,

 Bs ngọc)

Thứ năm (25/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (26/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

9h00 Họp giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)


 
Liên kết website