Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc tuần 24(Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017) 
14/06/2017 
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ TUẦN THỨ 24

 (Từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Thứ hai (12/6):

Sáng:

-

-

-

7h00 Sinh hoạt cơ quan 

Dự mở thầu gói số 2 tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-
-

(Lãnh đạo Sở)

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

-

Làm việc các đơn vị trực thuộc về sử dụng biên chế

Dự sơ kết cụm thi đua số 4 tại TTYT Ninh Sơn

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

Thứ ba (13/6):

Sáng:

-

--

Làm việc các đơn vị trực thuộc về sử dụng biên chế

Dự Hội nghị tổng kết Hợp phần "An ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ cao tại Việt Nam" tại Anise Villa Resort

Làm việc tại cơ quan

-

--

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)(Ds Kỳ)

Chiều:

-

-

 Làm việc tại cơ quan

14h00 Họp nghe công tác thực hiện giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2017 tỉnh Ninh Thuận

-

-

(Giám đốc, Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Thứ tư (14/6):

  Sáng:

-

-

Dự mở thầu gói số 1 tại Sở Y tế

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc, Ds Kỳ)

(Bs Ngọc)

  Chiều:

-


-

-

14h00 Dự Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 tại Sở VHTT&DL

Dự sơ kết cụm thi đua số 2 tại Chi cục ATVSTP

Làm việc tại cơ quan

-

-

-

(Giám đốc)

(Bs Ngọc)

(Ds Kỳ)

Thứ năm (15/6):

Sáng:

-


-

8h00 Dự buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy với Ban thường vụ huyện ủy Bác Ái 

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Giám đốc)


(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

Dự sơ kết cụm thi đua số 1 tại BV ĐKKV Ninh Sơn

Làm việc tại cơ quan

-

-

(Giám đốc)

(Ds Kỳ, Bs Ngọc

Thứ sáu (16/6):         

  Sáng:

-


-

8h00 Dự Đại hội Đại biểu Hội điều Dưỡng tỉnh Ninh Thuận lần thứ V nhiệm kỳ (2017-2022)

Làm việc tại cơ quan

-


-

(Ds Kỳ)


(Giám đốc, Bs Ngọc)

Chiều:

-

-

Làm việc tại cơ quan

14h00 Dự họp UBND tỉnh nghe báo cáo kết quả rà soát các hồ sơ liệt sỹ tồn đọng trên địa bàn

15h00 Họp giao ban

-

-

Lãnh đạo Sở

(Bs Ngọc)

 
Liên kết website