Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 49 (Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020) 
01/12/2020 
 

Thứ hai (30/11/2020):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (01/12/2020):

Cả ngày:

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

Sáng:

-

08h30 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống HIV/AIDS tại Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ tư (02/12/2020):

Cả ngày:

-

Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Dự đánh giá, phân loại chấm điểm CCHC tại Sở Nội vụ

-

(Ds Kỳ)

-

15h00 Dự họp Cụm thi đua tại TTYT Thuận Bắc

-

(Ds Kỳ)

-

14h00 Dự Hội nghị tổng kết công tác TĐKT năm 2020 tại Phòng họp Đài PT&TH tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Thứ năm (03/12/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (04/12/2020):          

Sáng:

-

08h00 Dự hội thảo Tổng kết công tác lập BCTCNN tại Kho Bạc Nhà Nước tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

09h00 Giao ban tuần, tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website