Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 46 (Từ ngày 09/11 đến ngày 13/11/2020) 
10/11/2020 
 

Thứ hai (09/11/2020):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Dự Hội nghị về công tác cán bộ, tại Hội trường Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (10/11/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ tư (11/11/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (12/11/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

-

07h30 Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 11 tại Hội trường Tỉnh ủy

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ sáu (13/11/2020):          

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

-

Họp Hội đồng thẩm định thuốc tại Sở Y tế

-

Ds Kỳ)

Chiều:

-

1400 Làm việc với Đoàn kiểm tra Viện pháp y quốc gia tại Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

-

14h00 Dự họp Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ, thể thao và công tác từ thiện năm 2020, tại phòng họp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận

-

(Bs Ngọc)

Ghi chú: Từ ngày 09/11 đến 13/11/2020 Bs Chương – Giám đốc Sở học Chuyên khoa II tại Huế.

 
Liên kết website