Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 45 (Từ ngày 12/10 đến ngày 16/10/2020) 
13/10/2020 
 

Thứ hai (12/10/2020):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

07h30 Dự Hội thảo "Đề xuất cơ chế, chính sách nhằm phát triển Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước", tại Hội trường Khách sanh Sài Gòn Ninh Chữ

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

Chiều:

-

13h30 Họp chấn chỉnh kết quả thẩm tra quyết toán 2019 và kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020, tại Phòng họp Số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Chương)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ ba (13/10/2020):

Sáng:

-

08h00 Họp trực tuyến triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19, tại Phòng họp Số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Chương, Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

15h00 Họp chuẩn bị công tác triễn lãm tại Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

16h00 Dự họp giải quyết vướng mắc, kiến nghị trong đấu thầu thuốc tập trung tại Sở Y tế, tại Phòng họp số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Chương, Ds Kỳ)

Thứ tư (14/10/2020):

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy

-

(Bs Ngọc)

 

-

08h30 Dự Hội nghị trực tuyến Giải ngân vốn đầu tư công nguồn vay nước ngoài của Chính phủ 9 tháng đầu năm 2020, tại Phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ năm (15/10/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Thứ sáu (16/10/2020):          

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Ghi chúTừ ngày 14/10 đến 17/10/2020, Bs Chương - Giám đốc Sở đi học CKII tại Huế.

 
Liên kết website