Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 43 (Từ ngày 19/10 đến ngày 23/10/2020) 
20/10/2020 
 

Thứ hai (19/10/2020):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

 

 

 

-

08h00 Dự họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Đaị hội Đảng, tại Phòng họp số 01, Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 

-

09h00 Dự họp triển khai công tác tiếp nhận, cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với công dân trở về từ Đài Bắc, tại Phòng họp số 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (20/10/2020):

Sáng:

-

08h00 Dự họp xét thương tật- bệnh tật cho các đối tượng chính sách, tại Phòng họp Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y

-

(Bs Chương)

 

-

08h00 Dự họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10

-

(Bs Ngọc)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (21/10/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Dự Hội nghị sơ kết thực hiện NQ 42 và QĐ 15 về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

-

(Bs Ngọc)

 

-

Dự họp Làm việc với huyện Thuận Nam triển khai công tác lập QH, KHSDĐ

-

(Ds Kỳ)

 

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương)

Thứ năm (22/10/2020):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Kiểm tra công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh

-

(Ds Kỳ)

 

-

16h00 Dự chào xã giao Tổ chức phát triển Hà Lan

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (23/10/2020):          

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 

-

09h30 Giao ban tuần, tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website