Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 37 (Từ ngày 13/9 đến ngày 17/9/2021) 
13/09/2021 
 

Thứ hai (13/9/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Dự Hop công tác phòng, chống dịch, tại Phòng họp Số 03 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

08h30 Dự Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng Oxy y tế cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19, tại Phòng họp số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Dự Họp Thường trực Tỉnh uỷ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

-

(Bs Chương)

-

14h30 Dự Họp về việc rà soát, đề xuất số lượng khen thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, tại Phòng họp Sở Nội vụ

-

(Ds Kỳ)

-

16h00 Dự họp xét danh mục mua sắm linh kiện thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin của Bệnh viện đa khoa tỉnh, tại Phòng họp số 1 – Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (14/9/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ tư (15/9/2021):

Sáng:

-

08h00 Tham dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022, tại Phòng họp trực tuyến số 1 - Văn phòng UBND tỉnh

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc: “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, tại Phòng họp trực tuyến số 1 - Văn phòng UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

15h00 Dự buổi tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (16/9/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (17/9/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h30 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website