Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 36 (Từ ngày 06/9 đến ngày 10/9/2021) 
07/09/2021 
 

Thứ hai (06/9/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại PH số 03 Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

8h00 Dự phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

(Ds Kỳ)

Làm việc tại cơ quan

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Dự họp Thường trực Tỉnh ủy tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

-

14h00 Kiểm tra công tác tiêm chủng tại các huyện, thành phố

-

(Bs Ngọc)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (07/9/2021):

Sáng:

-

8h30 Dự mở Hồ sơ đề xuất tài chính gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền tại Sở Y tế

-

(Bs Chương,     Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Họp tại Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

-

14h00 Dự Tổng kết đợt điều trị tại Bệnh viện dã chiến Thuận Nam

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (08/9/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương,

Bs Ngọc)

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến phân tích, đáng giá, cải thiện Chỉ số PAPI tại PH trực tuyến số 1 VPUBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Thứ năm (09/9/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (10/9/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h30 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website