Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 32 (Từ ngày 09/8 đến ngày 13/8/2021) 
10/08/2021 
 

Thứ hai (09/8/2021):

Sáng:

-

07h30 Dự Họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

08h30 Dự Họp Công tác phòng chống dịch tại Khu cách ly, tại Huyện Ninh Phước

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự Họp Thường trực tỉnh uỷ, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

-

(Bs Chương)

-

14h00 Dự Hội nghị trực tuyến về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn quốc, tại Phòng họp Số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Ngọc)

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, tại Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ ba (10/8/2021):

Sáng:

-

08h00 Làm việc với Bộ tư lệnh Quân khu 5 về thành lập Bệnh viện Dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

10h45 Dự buổi tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19, tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Dự Họp trực tuyến kiểm điểm chỉ đạo điều hành tình hình KTXH tháng 7 tại PH trực tuyến số 1 UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

15h00 Dự Họp bàn công việc của Tổ thư ký Tổ phản ứng nhanh, tại Phòng họp số 01- Hội trường Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

Thứ tư (11/8/2021):

Sáng:

-

07h15 Dự Họp giao ban Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, tại  Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

-

(Bs Chương)

-

08h00 Dự Phiên họp của Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tại Phòng họp trực tuyến Số 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Chiều

-

14h00 Dự Phiên họp của Chính phủ trực tuyến toàn quốc với các địa phương để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tại Phòng họp trực tuyến Số 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ năm (12/8/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ sáu (13/8/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h15 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh

Covid-19, tại Phòng Họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

 
Liên kết website