Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 17 (Từ ngày 26/4 đến ngày 30/4/2021) 
27/04/2021 
 

Thứ hai (26/4/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để triển khai công tác phòng chống dịch trước tình hình mới, tại Phòng họp trực tuyến của Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

08h00 Học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại  Hội trường Tỉnh Ủy

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại  Hội trường Tỉnh Ủy

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (27/4/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại  Hội trường Tỉnh Ủy

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Học Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tại  Hội trường Tỉnh Ủy

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (28/4/2021):

Sáng:

-

08h00 Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

14h00 Dự Họp Quy hoạch sử dụng đất 2021 – 2030, Văn phòng UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

14h00 Dự Họp công tác Cán bộ, tại Hội trường TTYT Ninh Sơn

-

(Bs Ngọc)

Thứ năm (29/4/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (30/4/2021):

            Nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4

Ghi chú: Từ ngày 27/4  đến ngày 29/4/2021 Bs Chương Giám đốc Sở đi công tác ngoại tỉnh.

 
Liên kết website