Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 14 (Từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2021) 
06/04/2021 
 

Thứ hai (05/4/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Họp Công tác tổ chức, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (06/4/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Họp tại Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

15h00 Dự Họp chuẩn bị Hội thao Ngành Y tế chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Ninh Thuận, tại Phòng họp Số 01 – Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (07/4/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực hành nghề Dược tư nhân và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại Hội trường Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

-

10h00 Tiếp đoàn Công tác Tổng Lãnh sự Quán Cộng Hòa Cuba, tại Bệnh viện tỉnh

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (08/4/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực hành nghề Dược tư nhân và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại Hội trường Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (09/4/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

Dự Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật về lĩnh vực hành nghề Dược tư nhân và quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế tại Hội trường Sở Y tế

-

(Ds Kỳ)

-

09h00 Giao ban tuần, tại Phòng họp Số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website