Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 13 (Từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021) 
30/03/2021 
 

Thứ hai (29/3/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

07h30 Họp Công tác tổ chức Cán bộ, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự Họp tình hình kinh tế xã hội quý I/2021, tại UBND tỉnh

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Đánh giá Chương trình hành động Chánh văn phòng Sở, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

16h00 Họp Chi bộ, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (30/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

07h30 Dự Hội nghị triển khai kế hoạch về dự phòng, điều trị và quản lý một số bệnh không lây nhiễm phổ biến năm 2021, tại Khách sạn Châu Thành

-

(Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

13h00 Dự Tập huấn cho cán bộ y tế về quản lý, điều trị tăng huyết áp/đái tháo đường các Trạm Y tế xã, phường, tại Khách sạn Châu Thành.

-

(Bs Ngọc)

Thứ tư (31/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

Thứ năm (01/4/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (02/4/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Giao ban tuần, tại Phòng họp Số 01 Sở Y tế

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website