Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 11 (Từ ngày 15/3 đến ngày 19/3/2021) 
16/03/2021 
 

Thứ hai (15/3/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Họp Công tác tổ chức, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Bs Chương)

-

09h00 Dự họp xét danh mục dự toán mua sắm linh kiện thay thế cho máy cộng hưởng từ và dịch vụ bảo trì các trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh, tại phòng họp số 1 Sở Y tế

-

(Bs Chương)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ, Bs Ngọc)

Chiều:

-

14h00 Dự nghe báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về tiến độ đầu tư, tiến độ sử dụng đất tại dự án đầu tư Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phước Nam, huyện Thuận Nam, tại Phòng họp số 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương;

Bs Ngọc

Thứ ba (16/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Ds Kỳ; Bs Ngọc)

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết 5 năm hoạt động của Tổ Công tác của Thủ tướng Chính phủ, tại Phòng họp trực tuyến số 01 - VUBND tỉnh

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương;

Ds Kỳ)

-

14h00 Dự họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV năm 2021, tại Phòng họp số 01, Sở Giáo dục và Đào tạo

-

(Bs Ngọc)

Thứ tư (17/3/2021):

Sáng:

-

8h00 Dự Hội nghị Hiệp thương tại Ủy ban MTTQVN tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

08h00 Giao ban trực tuyến Ngành y tế, tại Phòng họp số 01 – Sở Y tế

-

(Bs Chương,

Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 3/2021 tại PH trực tuyến số 1 - VPUBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương;

Bs Ngọc)

Thứ năm (18/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (19/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú: Từ ngày 18/3/2021 đến 19/3/2021 Bs Chương - Giám đốc Sở họp Hội đồng nhân dân tỉnh.

 
Liên kết website