Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 10 (Từ ngày 08/3 đến ngày 12/3/2021) 
09/03/2021 
 

Thứ hai (08/3/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Họp Công tác tổ chức, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

10h00 Họp Ban Thường vụ, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Họp thẩm định bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Bs Chương)

-

15h00 Họp Công tác tổ chức, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ ba (09/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

8h00 Dự Hội nghị người cao tuổi

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Dự Họp thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, tại Phòng họp số 02 Văn phòng HĐND tỉnh

-

(Bs Chương)

Thứ tư (10/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

08h00 Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn, hướng dẫn thu thập xác định khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ theo quy định tại Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

-

(Bs Chương)

-

09h00 Dự ký giao ước thi đua khen thưởng năm 2021, tại Trung tâm Hyện Bác Ái

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

14h00 Dự ký giao ước thi đua khen thưởng năm 2021, tại Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

14h00 Dự thông qua danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2021, tại Phòng họp số 01 của Sở Y tế

-

(Bs Chương,

Ds Kỳ)

Thứ năm (11/3/2021):

Sáng:

-

08h00 Làm việc với Ban Dân tộc tỉnh, tại Ban Dân tộc tỉnh

-

(Bs Ngọc)

-

08h00 Dự họp thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Đầm Cà Ná

-

(Ds Kỳ)

-

08h00 Dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 3/2021, tại Hội trường Tỉnh ủy)

-

(Bs Chương)

Chiều:

-

14h00 Dự Họp lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu bổ sung Quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025, tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (12/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Giao ban tuần, tại Hội trường số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Ghi chú: Ngày 12/3/2021, Ds K,ỳ, Bs Ngọc - Phó Giám đốc Sở nghỉ phép.

 
Liên kết website