Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch làm việc Tuần 09 (Từ ngày 01/3 đến ngày 05/3/2021) 
01/03/2021 
 

Thứ hai (01/3/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

08h00 Họp Công tác tổ chức tại phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

-

10h00 Làm việc với Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, tại Chi Cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

-

(Bs Chương,

Bs Ngọc)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

-

14h00 Dự Lễ Ký kết Giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ 2021, tại Phòng Họp số 01 Sở Y tế

-

(Bs Chương)

-

14h00 Dự Họp thống nhất thứ tự ưu tiên đối với các dự án sử dụng vốn vay ODA đang vận động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, tại Sở KHĐT

-

(Ds Kỳ)

Thứ ba (02/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương;     Bs Ngọc)

-

08h00 Dự Tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mai và hàng giả năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, tại Cục Quản lý thị trường

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ tư (03/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương;

Ds Kỳ)

-

14h00 Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS, tại phòng Họp số 03 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Bs Ngọc)

Thứ năm (04/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Chương;     Bs Ngọc)

-

08h00 Dự Họp nghe báo cáo tiến độ bán tài sản công theo Kế hoạch số 1912/KH-UBND ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh, tại phòng Họp số 01 – Văn phòng UBND tỉnh

-

(Ds Kỳ)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ sáu (05/3/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

09h00 Giao ban tuần tại Phòng họp số 01 Sở Y tế

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website