Lịch công tác
Lịch công tác
Lịch công tác Tuần 18 (Từ ngày 03/5 đến ngày 07/5/2021) 
04/05/2021 
 

Thứ hai (03/5/2021):

Nghỉ bù Lễ Quốc tế Lao động 01/5

Thứ ba (04/5/2021):

Sáng:

-

07h00 Sinh hoạt cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

14h00 Dự họp Thường trực Tỉnh ủy, tại Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

-

(Bs Chương)

-

14h00 Làm việc với Trung tâm kiểm soát Dược phẩm, Thực phẩm và Thiết bị y tế, tại Hội trường Trung tâm kiểm soát Dược phẩm, Thực phẩm và Thiết bị y tế

-

(Ds Kỳ)

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Bs Ngọc)

Thứ tư (05/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

16h00 Họp chị bộ Văn phòng Sở

-

(Lãnh đạo Sở)

Thứ năm (06/5/2021):

Sáng:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

-

14h00 Làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021, tại Phòng họp Số 01 Sở Y tế

-

(Bs Ngọc)

Thứ sáu (07/5/2021):

Sáng:

-

08h00 Dự Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 5/2021 tại Hội trường VNPT Ninh Thuận

-

(Ds Kỳ)

-

09h30 Họp Giao ban tuần

-

(Lãnh đạo Sở)

Chiều:

-

Làm việc tại cơ quan

-

(Lãnh đạo Sở)

 
Liên kết website